Parkering

Det finns många parkeringar kring Stenegård och vid stora evenemang används kringliggande grönytor, men för ordinarie besökare hänvisar vi till tre huvudsakliga platser:

1. Huvudentrén – Stor grusad parkering på sydvästra sidan av gården, infart från Norvägen. Här ligger även besökstoaletter.

2. Barnens Stenegård – Infart från Stene Hybovägen för att komma till denna stora grönyta som används som parkering och ligger alldeles intill Barnens Stenegård. Följ skylten ”Varutransport” från Stene Hybovägen, fortsätt på grusvägen och håll vänster i första vägskälet. Kör runt till ”baksidan” och parkera utanför staketet till Barnens Stenegård. I Barnens Stenegård finns enklare dass. Här går det att att parkera husbilar och husvagnar. 

3. Östra slänten (sommarparkering) – Infart från Stene Hybovägen. Följ skylten ”Varutransport”, sväng upp höger och parkera i slänten nedanför Östra flygeln, den stora gula huvudbyggnaden som vetter åt Björs, bondgården. Undvik denna parkering vintertid på grund av brant sluttning och stor halkrisk.

 

Parkeringar vid större evenemang:

4. Södra slänten – Grönyta som ligger i anslutning till Huvudentrén, längs Norvägen mittemot Älvsidan.

5. Älvsidan – Grönytor intill älven, längs Norvägen mittemot Västra slänten. Här går det att parkera husbil och husvagn.


Husbil/Husvagn: Besökare är välkomna att besöka Stenegård med husbil eller husvagn 1-2 nätter. Observera att det inte finns möjlighet att ansluta el eller tömma latrin/gråvatten samt att det under event med högt besökstryck inte är tillåtet att ta upp mer yta än parkeringsplatsen, dvs förtält undanbedes. Gårdens toaletter håller öppet under Stenegårds ordinarie öppettider samt under event. Parkeringarna vid Barnens Stenegård och Älvsidan rekommenderas pga av övriga parkeringsplatsers lutning. Swisha gärna ett frivilligt bidrag till gårdens trädgårdspark på nr:  123 163 07 71

Karta över parkeringsområden hittar du här